Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Hàn Thuyên năm 2020

Dưới đây là chi tiết Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên năm 2020 - 2021.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Hàn Thuyên năm 2020

Câu 1: Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích của khối chóp đã cho bằng?

A. 4/3a^2           B. 2a^3           C. 2/3a^3            D. 4a^3

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Han Thuyen nam 2020

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Han Thuyen nam 2020

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Han Thuyen nam 2020

De thi giua hoc ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Han Thuyen nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Hàn Thuyên năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!