Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2018 - Tiểu học Sơn Quang

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2018 của trường Tiểu học Sơn Quang đã được cập nhật chi tiết tại đây

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2018 - Tiểu học Sơn Quang 

Bài 1. a) Viết số thích hợp vào ô trống:

 25, 26, …., 28, …., 30

 15, …., ….., 18, …., ………

 30, ……, 32 , 33, ……., ……..

b) Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là

26 và 12; 28 và 48; 32 và 19; 50 và 5

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

De thi giua hoc ki 1 lop 2 mon Toan nam 2018 - Tieu hoc Son Quang  

a) Số tam giác trong hình trên                                           

A: 2     B: 3      C: 4     D: 5

b) Số tứ giác trong hình trên là

A: 1      B: 2      C: 3     D: 4

Bài 3: Tính:

15 kg + 5 kg =

27 kg - 7 kg =

36 kg + 6 kg =

38 kg - 4 kg =

49 kg + 16 kg =

65 kg - 25 kg =

Bài 4: Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 5. Bạn Hà có 36 viên bi, bạn Bắc có 64 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Với 3 chữ số: 18, 16, 34,. Hãy lập các phép tính đúng.

TẢI FILE TẠI ĐÂY

 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2018 - Tiểu học Sơn Quang

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247