Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Bắc Hưng năm 2018

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán của trường Tiểu học Bắc Hưng năm 2018, các em cùng làm và so sánh với đáp án bên dưới nhé

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Bắc Hưng năm 2018

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM

          Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Bài 1: Kết quả của phép tính cộng: 475 + 317 là:

        A. 792                   B. 782                          C. 783                     D. 793

 

Bài 2: Kết quả của phép tính trừ: 645 – 127 là:

        A. 528                   B. 518                          C. 522                     D. 525

 

Bài 3: 1/6 của 36 kg :

          A. 7 kg                 B. 5 kg                           C. 6 kg                    D. 8 kg

 

Bài 4: 1hm = ….m

          A. 10 m                          B. 100 m                  C. 1000 m               D. 1 m

 

Bài 5: 9 giờ 45 phút còn được gọi là:

          A. 10 giờ kém 15 phút.                                       B. 10 giờ kém 10 phút.

Bài 6: Số góc vuông có trong hình bên là:

De thi giua hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Bac Hung nam 2018                            

A. 4 góc.

B. 3 góc.

C. 2 góc.

PHẦN II : TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

        26 x 5                       60 x 7                            84 : 2                       66 : 3

Bài 2: Tìm x.

            a/   x  x 6 = 42                                          b/ x : 6 = 8 

Bài 3: Tính.

          a/ 7 x 3 + 12 =                                               b/ 54 : 6 + 25 = 

Bài 4: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 3 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?

Bài 5: Trong phép tính chia có số chia là 5 thì số dư lớn nhất của phép chia đó  là:…….. 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Bắc Hưng năm 2018

De thi giua hoc ki 1 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Bac Hung nam 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Bắc Hưng năm 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247