Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Gia Hiệp năm 2018

Các em cùng tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán của trường Tiểu học Gia Hiệp năm 2018 tại đây

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Gia Hiệp năm 2018

I.Phần trắc nghiệm: 3 điểm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời  đúng nhất:

Câu 1: (0.5đ): Số 931 đọc là :

            A. Chín trăm ba một      B. Chín mươi ba mốt    C. Chín trăm ba mươi mốt

Câu 2:  (1đ): Số 543 =………………………………. 

            A.  500 + 30  + 4                B . 500  + 40 +3               C. 300 + 50  +3

Câu 3: (0.5đ): Số bé nhất trong các số : 620 , 499 , 531, 779 là:

            A.620                  B .499                C . 531                    D. 779

Câu 4:  (1đ): Đường gấp khúc ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là : 25cm, 26 cm, 34cm. Độ dài đường gấp khúc đó là:

            A. 75 cm           B .76cm             C . 85cm

Câu 5:  Số gồm bảy trăm, năm đơn vị và hai chục là:

          A. 752

B. 725

C. 700520

D. 7520

Câu 6: Giá trị của biểu thức 56 + 24 : 4 là

         A. 20

B. 60

C. 38

II. Phần tự luận: 7 điểm 

Câu 7: ( 2đ) Đặt tính rồi tính :

               367  + 152             365 + 329              382   -  57                 986- 147

Câu 8:   a.Tính x (1 điểm):

                     x  :  8  = 5                                x –  45 = 145

b. Tính (1 điểm): 5cm  x  9  - 28cm  = ………………36kg : 4 + 41kg =……………….

Câu 9: ( 2 đ) Khối lớp 3 có 95 bạn nữ và 117 bạn nam. Hỏi khối lớp 3 có số bạn nam nhiều hơn bạn nữ bao nhiêu bạn?                                     

Câu 10: ( 1đ) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 20

TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Gia Hiệp năm 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247