Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Thanh An

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 môn Toán của trường tiểu học Thanh An năm 2017 có đáp án dưới đây.

Trường Tiểu học Thanh An

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Môn: Toán - Lớp 5

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1: (1 điểm M1)    Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

        a) Kết quả phép cộng:  76,27 + 2,46

               A.   78,73   ;                B.     87,37   ;            C.  73,78

        b) Kết quả phép trừ:  87,63 - 25,18

               A.   62,54    ;                 B. 62,45     ;                C .   65,42  ;      

Câu 2: (1 điểm M2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Kết quả phép nhân:  0,425 x 4

                A. 10,7                      B. 1,07                      C. 1,7

b) Kết quả phép chia:    4,8 : 4

                 A. 1,2                         B.  1,02                              C  10,2

Câu 3: (1 điểm) M1 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Nhẩm:     34,5 : 10

                          A. 345                             B. 3,45                            C. 3450

b. Nhẩm:   56,47  x  0,01          

                         A. 0,5647                        B. 5,647                           C. 564,7

Câu 4: Tìm x (2 đ) M3

            a.  x - 2,4 = 9,1 : 3,5                     b. 190 : x = 22,96 - 15,36                      

Câu 5: (1 điểm M1) Viết số vào chỗ chấm

 a)  2km 546m = ............m                         345,6 kg =  ..........yến

Câu 6. (2 điểm M2)

          Một hình chữ nhật có diện tích là 13,11m2 , chiều rộng bằng 2,3m . Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Câu 7 (2 điểm M3)

    Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh vườn để trồng rau muống, 10% diện tích để trồng rau cải. Tính diện tích phần đất trồng rau muống, diện tích phần đất trồng rau cải?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Thanh An

I. Hướng dẫn chấm

- Bài kiểm tra cho theo thang điểm 10

- Điểm của bài kiểm tra được làm tròn và là số nguyên (Thí dụ: 9,25 làm tròn thành 9; 9,5 làm tròn thành 10)

II. Đáp án biểu điểm.Câu 1 ( 1 điểm ) Khoanh đúng mỗi câu 0,5 điểm

Câu hỏi

a

b

Đáp án

A

B

Câu 2 ( 1 điểm ) Khoanh đúng mỗi câu 0,5 điểm

Câu hỏi

a

b

Đáp án

C

A

Câu 3 (1điểm) Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

Câu hỏi

a

b

Đáp án

B

A

 Câu 4 (2 điểm)  Mỗi phép tính đúng cho 1 điểm

            a.  x - 2,4  = 9,1 : 3,5                               b. 190 :  x   = 22,96 - 15,36

                 x - 2,4  =    2,6                                        190 :  x  =  7,6

                 x          =  2,6 + 2,4                                            x  = 190 : 7,6

                 x          =      5                                                    x  =  25

Câu 5: (1 điểm ) Viết số vào chỗ chấm mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

           a)  2km 546m =  2546 m                         345,6 kg =  34,56 yến

Câu 6 (2điểm)                                  Bài giải

                             Chiều dài hình chữ nhật là: 13,11 : 2,3 = 5,7 (m)

Chuvi hình chữ nhật là:    (2,3 + 5,7) x 2 = 16 (m)

Đáp số: 16m

Câu 7 ( 2 điểm)

Bài giải:

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

          20 x 15 = 300 (m2)                            (0,5 điểm)

Diện tích phần đất trồng rau muống là:

           300 : 100 x 25 = 75 (m2)                   (0,5 điểm)

Diện tích phần đất trồng rau cải là:

          300 : 100 x 10 = 30 (m2)                     (0,5 điểm)

Diện tích trồng rau muống và diện tích trồng rau cải là:

          75 + 30 = 105 (m2)                               (0,5 điểm)

                                     Đáp số: 105 (m2)

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Thanh An

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!