Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Vân Khánh Đông 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Vân Khánh Đông 2 năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Vân Khánh Đông 2

De thi giua hoc ki 1 lop 5 mon Toan 2017 - TH Van Khanh Dong 2

Câu 5: 6km 23m = . . . . . . . . . . . . km

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?(1 điểm) M1

a. 6023                 b. 6,23                           c. 60,023                        d. 6,023

Câu 6: 5 tấn 32kg = . . . . . . . . . . . . .kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là?(1 điểm) M2

a. 5,32                  b. 5320                          c. 5032                           d. 5,032

Câu 7: So sánh các số thập phân sau: (1 điểm) M2

28,5  . . . . . 28,05                                                                  65, 74  . . . . .  657,4

247,9  . . . .  247,89                                                               21,57  . . . . . 21,572

Câu 8: Tìm chữ số X, biết: 75,1 < X < 75,2(tìm 2 số)(1 điểm) M4

 Chữ số X là: ……………………và     …………………………

Câu 9:  (2 điểm)

Bài toán

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng 70m.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Vân Khánh Đông 2

Mỗi đáp án đúng được 1 điểm. 

Cấu số

1

2

3

4

5

6

Đáp án

a

b

c

b

d

c

Câu 7: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu 8: Học sinh viết được mỗi số đúng được0,5 điểm

Câu 9:

Bài giải

Diện tích mảnh đất là:(0,25 điểm)

120 x 70 = 8400 (m2)(0,5 điểm)

8400m2 gấp 100m2 số lần là:(0,25 điểm)

8400 : 70 = 84 (lần)(0,25 điểm)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:(0,25 điểm)

50 x 84 = 4200 (kg)(0,25 điểm)

Đáp số: 4200kg(0,25 điểm)

Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 2017 - TH Vân Khánh Đông 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!