Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2014

Các em tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2014 có đáp án dưới đây, đề thi được cập nhật thứ 2 ngày 6/10/2014.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2014

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM

(Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng)

Bài 1: (1đ) :  a)  5 km 2 7 dm 2  =  …………… dm2

      A.    500 007             B.   5 000 007              C.   50 000 007                 D. 500 000 007

                      b)  17 tấn 16 kg =…………. ...kg

       A.    1 706                 B.   1 716                   C.  17 016                         D.  170 016

Bài 2: (1đ)    a)   8 000 000 mm =..............dam           

       A.    80                     B.   800                       C.   8000                           D. 80 000 

                       b)  186 000 000 cm =.................km

       A.   18 600               B.  1 860                     C.  1 806                           D.  186

De thi giua hoc ki 1 lop 5 mon Toan nam 2014

            b) Nếu chia cả tử số và mẫu số của phân số     cho 2  thì phân số đó như thế nào?

          A. Tăng 2 lần               B.  Giảm 2 lần                       C.  Không thay đổi  

II/ PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM               

Bài 1 : (2 đ) Đặt tính rồi tính :

     14 637 + 824 579             837 035 – 34 184              2 067  x 105             13 498 : 32

Bài 2 (2 đ)  Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện  :

De thi giua hoc ki 1 lop 5 mon Toan nam 2014

Bài 3 (2 đ) Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 15 m và bằng  chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Bài 4 (1đ)   Thay x và y trong số a = De thi giua hoc ki 1 lop 5 mon Toan nam 2014 để được số chia hết cho 2; 5 và 9.

 

 Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2014

I/ Phần trắc nghiệm: 3 đ

Bài 1: 1 điểm

a)     0.5 đ   Đáp án:D

     b)  0.5 đ Đáp án: C

Bài 2: 1 điểm.

a)     0.5 điểm  Đáp án: B

b)    0.5 điểm  Đáp án: B

Bài 3: 1 điểm

a)     0.5đ  Đáp án : C

b)    0.5 đ Đáp án : C

II Phần tự luận: 7 điểm

Bài 1:2 điểm

      Đặt tính và tính đúng mỗi phép được: 0.5đ

Bài 2: 2 điểm

   Biết đổi hỗn số thành phân sốvà tính đúng mỗi phép tính được: 0.5đ       

Bài 3: 2đ.

Bài giải

                                        Chiều dài mảnh ruộng hình chữ nhật là:                     (0.5đ)

15 x3 = 45  (m)                                

                                          Chu vi mảnh ruộng hình chữ nhật là::                      

                                                               (45+15) x2 = 120 (m)                       (0.5đ)

Diện tích mảnh ruộng hình chữ nhật là

                                                             45 x15 = 675 (m2)                                (0.5đ)                                    

                                                                     Đáp số: Chu vi: 120 m

                                                                    Diện tích: 675 m2                                     (0.5đ)

Câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm.

Câu trả lời đúng phép tính sai không cho điểm

Câu trả lời đúng phép tính đúng mà sai kết quả được nửa số điểm.

*Chú ý: HS Có thể làm theo cách khác.

Bài 4:1đ.

     -  a chia hết cho 5, vậy y phải = 5 hoặc 0

     -   a chia hết cho 2, vậy y phải là số chẵn

Suy ra y = 0. Số phải tìm có dạng a = 1996 x 0

-         A chia hết cho 9, vậy (1 + 9 + 9 + 6 + x) chia hết cho 9

Suy ra x = 2

Số phải tìm là: 199 620

Đề thi và đáp án môn Toán lớp 5 giữa học kì 1 sẽ được Tuyensinh247 cập nhật liên tục các em thường xuyên theo dõi nhé.

Nguồn Dethi.violet

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

4 bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!