Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Vạn Bình 2017

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 của trường tiểu học Vạn Bình năm 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Câu 6 : (1,5 điểm)

      Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 400 kg. Ngày thứ hai bán được bằng 3/5 số đường bán được trong ngày đầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Câu 7: (1,5 điểm)

     Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.

a)   Tính diện tích thửa ruộng đó.

b)   Biết rằng, trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi trên cả trửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

De thi giua hoc ki 1 lop 5 mon Toan - TH Van Binh 2017

 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Vạn Bình 2017

Bài 1 : (2 điểm) Đặt tính rồi tính : đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm

a)14 637 + 824 579      b)837 035 – 34 184        c)2 067  x 105      d) 13 498 : 32

Câu 2: (0.5 điểm)Viết các số thập phân sau – đúng mỗi ý ghi 0,25 điểm

a) Bốn mươi đơn vị, bảy phần mười được viết là:……………40,7………………….

b) Hai mươi lăm đơn vị, năm  phần trăm  được viết là:………25,05………….......

Câu 3: (1,5 điểm). Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi ý sau:

a) Chữ số 5 trong số thập phân 83,257 có giá trị là:

C. 5/100           ( 0,25 điểm)             

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 17 tấn 16 kg =…………. ...kg là:

  C.  17 016         (0,5 điểm)           

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm 186 000 000 cm =.................km là:

       B.  1 860       (0,25 điểm)             

 d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm  5 ha 7 m 2  =…………… m2 là :

B.   5 000 7          (0,5 điểm)   

Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Đúng mỗi ý ghi 0,25 điểm

a/ 5 m 35 cm =…5,35  m           b/ 1/4 ha       =…2500…………m2

c/ 3,2 tấn =…3200……kg          d/ 150 phút =…2 giờ…30…..phút

Câu 5: Tìm x (1 điểm)

Đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm

a/ x + 5/12 = 3/4                                                 b/  x   1/2 = 1/3

 

Câu 6 : (1,5điểm)

                                                         Giải:

                       Đổi 2 tấn = 2000kg

                       Số đường ngày thứ hai bán được là:

                            400 x 3/5 = 240 (kg)

                       Số đường còn lại là :

                  2000 – ( 400 + 240) = 1360 (kg) = 13,6 tạ

                              Đáp số: 13,6 tạ

Câu 7: (1,5 điểm)

                                           Giải:

              a) Chiều dài của thửa ruộng đó là:

                          60 x 5/3 = 100 (m)

                     Diện tích thửa ruộng đó là :

                         60 x 100 = 6000 ( m2)

                 b) 6000 m2  so với  100 m2  thì gấp số lần là:

                       6000 : 100 = 60 (lần)

                   Số tạ ngô người ta thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó là:

                        30 x 60 = 1800 (kg) = 18 tạ

                                    Đáp số : a) 6000 m2

                                                   b) 18 tạ ngô

 Theo TTHN

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Vạn Bình 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!