Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Cao Viên năm 2015

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Cao Viên, Thanh Oai năm 2015 - 2016, có đáp án chi tiết, các em tham khảo dưới đây:

Phòng GD - ĐT Thanh Oai            ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC KÌ I

Trường THCS  Cao Viên                               NĂM HỌC 2015 – 2016

                                                                                 MÔN : TOÁN 8

                                                    Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )

                                  _______________________

 

Bài 1.(2 điểm): Thực hiện các phép tính sau:

a)     ( - 4x3y3 + x3y4 ) : 2xy2 – xy ( 2x – xy ) 

b)    ( x2 + 1 ) ( x – 3 ) – ( x – 3 ) ( x2 + 3x + 9 )

Bài 2 (1,5 điểm ) : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a)     2x3 – 12x2 + 18x               

b)    x2 + 14x + 49 – 9y2

c)     x2  + 9x + 20

Bài 3 (2 điểm) : Tìm x, biết:

        a)  2x(3 - x) + 2x2  = 12                           b) 4x2 – 9 – x(2x – 3 ) = 0

 Bài 4(1 điểm)   :Thực hiện  phép tính:

.

Bài 5.(3 điểm)  

  Cho hình bình hành ABCD , 0 là giao điểm của hai đường chéo . M, N là trung điểm của OD và OB. E là giao điểm của AM và CD . F là giao điểm của CN và AB .Chứng minh :

a)     Tứ  giác AMCN là hình bình hành .

b)    Tứ  giác AECF là hình bình hành .

c)     DE = 1/2 EC

Bài 6 .(0,5 điểm )

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = ( x- 1)(x + 2)(x + 3)(x + 6)+ 2015

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Cao Viên năm học 2015 -2016

I. Phần trắc nghiệm (2, điểm)       Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

C

D

C

C

D

D

II. Phần tự luận (8,0 điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

Bài 1.

a) ( - 4x3y3 + x3y4 ) : 2xy2 – xy ( 2x – xy )  =-2x2y - 2x2y + x2y2 = x2y2

 

0,75đ

 

b) = x3 – 3x2 + x – 3 – x3 + 27 = – 3x2 + x+ 24

0,75đ

Bài 2.

a) 5x4 – 20x2 = 5x2 ( x2 – 4 ) = 5x2 ( x + 2 ) ( x – 2 )

 

0,5đ

 

b) x2 + 14x + 49 – y2 = ( x+7)2 - y2 = ( x + 7 + y ) ( x + 7 – y )

 

0,5đ

 

c)  x2  + 9x + 20 = x ( x + 4 ) + 5 ( x + 4 ) = ( x + 4 ) ( x + 5 )

                                    

0,5đ

Bài 3.

a) 2x(3 - x) + 2x2  = 12ó 6x = 12 ó x = 2

0,75đ

 

b) x(x – 2) –  x + 2  =  0 Þ (x - 2)(x - 1) = 0 Þ x = 1 hoặc x = 2. Vậy ...

0,75đ

Bài 3.

 

Vẽ hình chính xác cho phần a)

 De thi giua hoc ki 1 lop 8 mon Toan - THCS Cao Vien nam 2015

0,5đ

 

a) a/- Chỉ ra 3 góc vuông

        - Suy ra APMN là hình chữ nhật

 

b/ - Lập luận N là trung điểm AC

-         chứng minh APMN là hình bình hành

-         Chỉ ra hai đường chéo vuông góc

-         Kết luận là hình thoi

1điểm

 

 

c) c/ - chứng minh AMBF là hình bình hành

-         Chứng minh A, E, F thẳng hàng

-         Chứng minh AE = A F

 

0,5đ

Bài 4.

g ọi thương c ủa  ph ép chia l à Q(x)

Ta c ó : x4 + ax + b = ( x2 – 1 ) Q(x)

Cho x = 1 ta c ó 1 + a + b = 0

Cho x = -1 ta c ó 1 - a + b = 0

=> a = 0 ; b = -1

 

0,5đ

"HS có cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa"

Nguồn: Dethi.violet

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Cao Viên năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!