Đề thi giữa học kì 1 môn Anh lớp 12 Trường Lương Thế Vinh 2020

Dưới đây là chi tiết Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 của Trường Lương Thế Vinh năm 2020 mã đề 246.

Đề thi giữa học kì 1 môn Anh lớp 12 Trường Lương Thế Vinh 2020

Question 35: People in Australia are so environmentally friendly that they create the greenest country in the world

A. Australia is the greenost country in the world though the people are environmentally friendly

B. Australia is the groenest country in the world because the people are environmentally friendly

C. Australia is the greenest country in the world while the people are environmentally-friendly

D. Australia is the greenest country in the world if the people are environmentally friendly

De thi giua hoc ki 1 mon Anh lop 12 Truong Luong The Vinh 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Anh lop 12 Truong Luong The Vinh 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Anh lop 12 Truong Luong The Vinh 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Anh lop 12 Truong Luong The Vinh 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Anh lớp 12 Trường Lương Thế Vinh 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!