Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 năm 2022 THCS Thanh Am

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Tiếng Anh năm học 2021-2022 trường THCS Thanh Am, quận Long Biên, Hà Nội được đăng tải dưới đây các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2022 THCS Thanh Am

10. Nowadays many teenagers chat with each other on Facebook, Twitter and other social networking sites using______.

A. phrase

B. code

C. idiom

D. netlingoDe thi giua ki 1 mon Anh lop 8 nam 2022 THCS Thanh AmThanh AmDe thi giua ki 1 mon Anh lop 8 nam 2022 THCS Thanh Am

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 nam 2022 THCS Thanh Am

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 nam 2022 THCS Thanh Am

Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 năm 2022 THCS Thanh Am

De thi giua ki 1 mon Anh lop 8 nam 2022 THCS Thanh Am

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 8 năm 2022 THCS Thanh Am

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247