Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Nguyễn Chí Thanh 2023

Đăng tải chi tiết dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh các em tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Nguyễn Chí Thanh 2023

Câu 8. Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chung

B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt

C. Hai cạnh bất kỳ có ít nhất một điểm chung

D. Ba mặt bất kì có ít nhất một đỉnh chung

Câu 10. Trong không gian, cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc. Biết AB= 2, AC=7, AD=10 . Thể tích của tứ diện ABCD bằng bao nhiêu?

A. 35/2        B. 70/2       C. 70/3       D. 70

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nguyen Chi Thanh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nguyen Chi Thanh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nguyen Chi Thanh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 - THPT Nguyen Chi Thanh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 - THPT Nguyễn Chí Thanh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247