Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Việt Đức 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Việt Đức năm học 2020 - 2021 gồm 50 câu trắc nghiệm như sau:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Việt Đức 2020

Câu 12. Cho hàm số y = x^3 - 3x^2 +6. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (2;+vô cực) và nghịch biển trên khoảng (-vô cực;0).

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (0; 2) và nghịch biến khoảng (2;+vô cực).

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (0,2).

D. Hàm số đã cho đồng biến trên R.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là bài làm của học sinh, có thể không chính xác.

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 Truong THPT Viet Duc 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 Truong THPT Viet Duc 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 Truong THPT Viet Duc 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 Truong THPT Viet Duc 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 Truong THPT Viet Duc 2020

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 12 Truong THPT Viet Duc 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 Trường THPT Việt Đức 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!