Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - TH Minh Tân 2023

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc có đáp án phía dưới.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Tiểu học Minh Tân năm 2023

Câu 1. Số liền trước của số 80 là: A. 70 B. 81 C. 79

Câu 2. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là: A. 502 B. 552 C. 25 D. 52

Câu 3. Số tám mươi tư viết là: A. 48 B. 804 C. 84 D. 44

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 5 ….15 A. > B. < C. = D. Dấu khác

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 2 - TH Minh Tan 2023Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - Tiểu học Minh Tân năm 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 2 - TH Minh Tan 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 - TH Minh Tân 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247