Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2018 - 2019 Yên Phong

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2018 - 2019 Yên Phong dưới đây.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2018 - 2019 Yên Phong

Câu 3 (1,5 điểm): Hưởng ứng phong trào làm kế hoạch nhỏ của liên đội, ba lớp 7A, 7B, 7C thu được 246 kg giấy vụn. Biết khối lượng giấy của hai lớp 7A, 7B tỉ lệ với 5; 4 và khối lượng giấy của lớp 7B bằng 6/7 khối lượng giấy của lớp 7C. Hỏi mỗi lớp thu được bao nhiêu kg giấy vụn.

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 7 nam 2018 - 2019 Yen Phong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2018 - 2019 Yên Phong

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!