Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Quang Thịnh 2023

Trường THCS Quang Thịnh, Bắc Giang đăng tải đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 8 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Quang Thịnh 2023

Câu 6: Cho hai đa thức A và B có cùng bậc 3. Gọi C là tổng của hai đa thức A và B. Vậy đa thức C có bậc là :

A. Bậc 3.                      B. Bậc không lớn hơn 3.

C. Bậc nhỏ hơn 3.         D. Bậc lớn hơn 3.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành

B. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

C. Tứ giác có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành

D. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 - THCS Quang Thinh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 - THCS Quang Thinh 2023

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Quang Thịnh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 - THCS Quang Thinh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 - THCS Quang Thinh 2023

De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 - THCS Quang Thinh 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Quang Thịnh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247