Đề tham khảo giữa kì 1 môn Văn lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Văn năm học 2023 - 2024 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh.

Đề tham khảo giữa kì 1 môn Văn lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ?

Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh nói về khu vườn quê trong khổ thơ thứ (2)?

Câu 3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ:

Đã đi suốt những chặng đường tít tắp

Những khúc bằng, khúc ngoặt, khúc ngang

De tham khao giua ki 1 mon Van lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

De tham khao giua ki 1 mon Van lop 12 nam 2023 - THPT Thuan Thanh 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề tham khảo giữa kì 1 môn Văn lớp 12 năm 2023 - THPT Thuận Thành 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247