Đề thi giữa học kì 1 năm 2020 môn Sử lớp 12 THPT Yên Định 1

Chi tiết đề thi giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Yên Định 1 gồm 04 trang, thời gian làm bài 45 phút.

Đề thi giữa học kì 1 năm 2020 môn Sử lớp 12 THPT Yên Định 1

Câu 1: Mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc khi tiến hành công cuộc cải cách-mở cửa (từ năm 1978) là gì?

A. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân mang màu sắc Trung Quốc.

B. Đưa Trung Quốc trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

C. Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông làm nền tảng.

D. Biến Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

De thi giua hoc ki 1 nam 2020 mon Su lop 12 THPT Yen Dinh 1

De thi giua hoc ki 1 nam 2020 mon Su lop 12 THPT Yen Dinh 1

De thi giua hoc ki 1 nam 2020 mon Su lop 12 THPT Yen Dinh 1

De thi giua hoc ki 1 nam 2020 mon Su lop 12 THPT Yen Dinh 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 năm 2020 môn Sử lớp 12 THPT Yên Định 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247