Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Anh - THPT Tây Thụy Anh

Tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Anh lớp 10 trường THPT Tây Thụy Anh, đề gồm 4 trang cụ thể như sau:

Quảng cáo

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Anh - THPT Tây Thụy Anh

46. It's difficult for me decide whether I should accept the job or not.

          A. decide         B. difficult              C. accept                                D. or

47. You would be welcome to join our staff if you change your mind.

          A. you          B. to join          C. would be welcome                 D. you change

De thi giua hoc ki 2 lop 10 mon Anh - THPT Tay Thuy Anh

De thi giua hoc ki 2 lop 10 mon Anh - THPT Tay Thuy Anh

De thi giua hoc ki 2 lop 10 mon Anh - THPT Tay Thuy Anh

De thi giua hoc ki 2 lop 10 mon Anh - THPT Tay Thuy Anh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Anh - THPT Tây Thụy Anh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247