Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Thọ Lộc 2018

Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Thọ Lộc 2018 đã được Tuyensinh247.com cập nhật tại đây

A. Phần trắc nghiệm : (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : (Các câu 1, 2, 3, 4,7)

Câu 1(0,5 điểm): Phân số thập phân là :

De thi giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Tho Loc 2018

Câu 2 (0,5 điểm) : Viết De thi giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Tho Loc 2018 dưới dạng số thập phân được :

a.  0, 09                 b.  0,9                   c.  0,009                         d. 9,0

Câu 3(0,5 điểm) : Kết quả của hỗn số De thi giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Tho Loc 2018 là :

De thi giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Tho Loc 2018

Câu 4 (0,5 điểm) :  Phần nguyên của số 381,125 là :

a. 125                   b. 381125                       c. 381,125            d.  381

Câu 5 (1 điểm): Một khu đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1: 100 có kích thước ghi trên hình vẽ dưới :

Diện tích của khu đất đó là .......m2  

De thi giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Tho Loc 2018                                                                                               

Câu 6(1điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống(1 điểm):

a) 12m2 5 dm2 = 125dm2

b) 4cm2 7mm2 > 4,007cm2

c) 3km2 6ha < 3,6 km2

d) 8m2 13dm2  = 8,13m2   

Câu 7(1 điểm) : Kết quả của phép tính: De thi giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Tho Loc 2018 là:

De thi giua hoc ky 1 lop 5 mon Toan - truong Tieu hoc Tho Loc 2018

B. Phần tự luận :

Câu 8(1điểm) : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 2,1 m =...............dm                       b) 5,27 tấn =.....................kg

c) 3 m2 15 dm2 =.......................m2      c) 12 km 123 m =.................... km

Câu 9 (1 điểm): Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

0,32   ;    0,197    ;    0,4   ;    0,5   ;   0,009

...................................................................................................................

Câu 10(3 điểm) : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.  

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 65kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài giải

............................................................................................................................

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 5 môn Toán - trường Tiểu học Thọ Lộc 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!