Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2015

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán năm học 2015 - 2016 gồm có 6 câu được ra đề như sau:

ĐỀ BÀI

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống             

2 +  …    = 3             …  + 3 = 4             …   + 2 = 5             …  + 0 = 5    

Bài 2: Tính

1 + 3  = ……                      3  + 2 = …             4 + 1 = ……

1 + 3 + 1 = ……               3 + 1 + 1 =  …        2 + 0 + 1 =…… 

Bài 3: Điền dấu  “>; <; = ”

2 + 3 ….5                         2 + 2….1 + 2                  1 + 4 …4 + 1

2 + 2…5                           2 + 1…1 + 2                   5 + 0…2 + 3

Bài 4:   Số  ?

1  + … =  1                                1  + … =  2

 …+  3   =  3                                2  + … =  2

De thi giua ki 1 lop 1 mon Toan nam 2015

Tuyensinh247.com tiếp tục cập nhật đề thi giữa học kì 1 lớp 1 để các em tham khảo. 

Tuyensinh247.com - Theo dethi.violet

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!