Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017 có đáp án gồm có 6 câu, xem chi tiết dưới đây.

Bài 2. Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm:

▪   3   …   5                                          ▪   6   …   4

▪   2   …   2                                          ▪   7   …   9

▪   1   +   3   …   2   +   3                     ▪   2   +   1   …   1   +   1

▪   4   +   0   …   2   +   2                     ▪   1   +   4   …   2   +   3

Bài 3. Nhìn hình, điền số và dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống:

De thi giua ki 1 lop 1 mon Toan nam 2017

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017

De thi giua ki 1 lop 1 mon Toan nam 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!