Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Anh 2021 Chương trình mới

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn tiếng Anh lớp 10 theo chương trình mới có đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Anh 2021 Chương trình mới

Questions 2:Listen to Kate talking about the lifestyles of her father and her uncle. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (1,25pts)

6. Kate's father usually gets home soon from work.

7. Kate's father plays sports or exercises five a week.

8. Last week Kate's father stayed up late to do his master's course assignment.

9. Kate's uncle is easygoing and relaxed.

10. Kate's uncle likes listening to pop music.

De thi giua ki 1 lop 10 mon Anh 2021 Chuong trinh moi

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Anh 2021 Chương trình mới

De thi giua ki 1 lop 10 mon Anh 2021 Chuong trinh moi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Anh 2021 Chương trình mới

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!