Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn GDCD 2021 - THPT Duy Tân (Đề tham khảo)

Ngân hàng đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn GDCD năm học 2021 - 2022 trường THPT Duy Tân, tỉnh Kon Tum (Đề tham khảo)

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn GDCD 2021 - THPT Duy Tân (Đề tham khảo)

Câu 12. 12 Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?

A. Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan.

B. Mọi sự biến đổi đều là tạm thời.

C. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng xuất phát từ ý thức của con người.

D. Mọi sự vật, hiện tượng không biến đổi.

De thi giua ki 1 lop 10 mon GDCD 2021 - THPT Duy Tan (De tham khao)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn GDCD 2021 - THPT Duy Tân (Đề tham khảo)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!