Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Sinh 2021 - THPT Trần Quốc Tuấn (Minh họa)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn Sinh lớp 10 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Sinh 2021 - THPT Trần Quốc Tuấn (Minh họa)

Câu 5: Hai mạch ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc gì?

A. Nguyên tắc bán bảotoàn      B. Nguyên tắc bổ sung

C. Nguyên tắc khuôn mẫu          D. Nguyên tắc giữ lại một nửa.

Câu 6: Hai mạch đơn của phân tử ADN liên kết với nhau tạo thành chuỗi xoắn kép nhờ liên kết nào sau đây?

A. Liên kết glicozit                   B. Liên kết photpho dieste      

C. Liên kết Hidro                       D. Liên kết peptit.

De thi giua ki 1 lop 10 mon Sinh 2021 - THPT Tran Quoc Tuan (Minh hoa)

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Sinh 2021 - THPT Trần Quốc Tuấn (Minh họa)

De thi giua ki 1 lop 10 mon Sinh 2021 - THPT Tran Quoc Tuan (Minh hoa)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Sinh 2021 - THPT Trần Quốc Tuấn (Minh họa)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!