Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2022 - THPT Kim Anh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận năm học 2022 - 2023 trường THPT Kim Anh, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2022 - THPT Kim Anh

Câu 17. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D ?

Câu 18. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Câu 19. Cho bất phương trình 2x+3y−6>0 (I) . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất.

B. Bất phương trình (1)vô nghiệm.

C. Bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm.

D. Bất phương trình (1) có tập nghiệm là R.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THPT Kim Anh

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THPT Kim Anh

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THPT Kim Anh

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan 2022 - THPT Kim Anh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán 2022 - THPT Kim Anh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247