Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Trương Định

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 10 trường THPT Trương Định, Hà Nội.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Trương Định

Câu 3: Cho a và 6 là hai góc bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào SAI?

Câu 5: Bất phương trình nào dưới đây có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d (miền không bị gạch) trong hình vẽ bên?

Câu 6: Cho tam giác ABC có a=5,b=9,C = 45°. Diện tích của tam giác ABC gần nhất với kết quả nào dưới đây?

Câu 7: Cho hai tập hợp A=[a;a+2), B=(5;6), với aeR. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để ВСА.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác. 

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Truong Dinh

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Truong Dinh

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Truong Dinh

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan nam 2022 - THPT Truong Dinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2022 - THPT Trương Định

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247