Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Duy Tân 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2021 - 2022 trường THPT Duy Tân, Kon Tum có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Duy Tân 2021 

Câu 2 : Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề chứa biến ?

Câu 5 : Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

A. 5 là số tự nhiên chẵn.       B. 5 là số nguyên âm.

C. 5 là số tự nhiên lẻ.            D. 5 là số chia hết cho

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Duy Tan 2021

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Duy Tân 2021 

De thi giua ki 1 lop 10 mon Toan - THPT Duy Tan 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Duy Tân 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!