Đề thi giữa kì 1 lớp 10 THPT Khoa học giáo dục môn Toán năm 2022

Bài thi giữa học kì 1 lớp 10 trường THPT Khoa học giáo dục môn Toán năm 2022 với thơi gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi giữa kì 1 lớp 10 THPT Khoa học giáo dục môn Toán năm 2022

Câu 9: Giá quảng cáo trên FM91 là 10 triệu đồng cho 15 giây trên một lần quảng cáo trong cung giờ vàng từ 16h30 đến 19h và 2 triệu đồng cho 15 giây một lần quảng cáo vào
khoảng 19h đến 21h . Một công ty dự định chỉ không quá 300 triệu đồng để quảng cáo
trên FM91 yêu cầu:

Có ít nhất 10 lần quảng cáo trong cung giờ vàng và nhiều nhất 50 lần quảng cáo trên
cung giờ thưởng. Tìm tổng số quảng cáo là lớn nhất?

A. 80 quảng cáo.                     B. 70 quảng cáo.

C. 65 quảng cáo.                     D. 60 quảng cáo.

De thi giua ki 1 lop 10 THPT Khoa hoc giao duc mon Toan nam 2022

De thi giua ki 1 lop 10 THPT Khoa hoc giao duc mon Toan nam 2022

De thi giua ki 1 lop 10 THPT Khoa hoc giao duc mon Toan nam 2022

De thi giua ki 1 lop 10 THPT Khoa hoc giao duc mon Toan nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 10 THPT Khoa học giáo dục môn Toán năm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247