Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa - Đông Anh 2021

Dưới đây là chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa của TT GDNN-GDTX Đông Anh năm học 2021 - 2022.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa - Đông Anh 2021

Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít              B. 2,24 lít            C. 4,48 lít                 D. 6,72 lít

De thi giua ki 1 lop 11 mon Hoa - Dong Anh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa - Đông Anh 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!