Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - 2020 THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội tổ chức thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - 2020 THPT Trần Hưng Đạo

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tập hợp A = {0;1;2;3;4;5;6}. Lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ, có bốn chữ số khác nhau được lấy từ tập A?

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A (1; 3), B (2; -1), đường thẳng d có phương trình 2x – 3y + 5 = 0 và vec tơ v (1; -3)

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan 2019 - 2020 THPT Tran Hung Dao

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán 2019 - 2020 THPT Trần Hưng Đạo

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!