Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Nguyễn Khuyến 2019

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến, An Giang gồm 25 câu cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Nguyễn Khuyến 2019

Câu 9. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hàm số y = tan x là hàm số lẻ

B. Hàm số y = cos 2x – 1 là hàm số chẵn

C. Hàm số y = cot x + 2 không là hàm số chẵn, cũng không là hàm số lẻ

D. Hàm số y = cos x + 2x là hàm số chẵn.

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Nguyen Khuyen 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Nguyen Khuyen 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Nguyen Khuyen 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Nguyễn Khuyến 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!