Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Số 1 TX Sapa 2022

Nội dung đề thi giữa học kì 1 lớp 11 năm học 2022 - 2023 môn Toán trường THPT Số 1 TX Sapa được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Số 1 TX Sapa 2022

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của (SAB) và (SCD)

A. Đường thăng đi qua S và sung song với AB

B. Dường thẳng đi qua S và song song với AD.

C. Đường thắng đi qua 5 và song song với BD.

D. Đường thẳng đi qua S và song song với AC

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT So 1 TX Sapa 2022

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT So 1 TX Sapa 2022

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT So 1 TX Sapa 2022

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan - THPT So 1 TX Sapa 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán - THPT Số 1 TX Sapa 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247