Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Việt Nam Ba Lan 2019

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Việt Nam - Ba Lan năm học 2019 - 2020 gồm 50 câu trắc nghiệm cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Việt Nam Ba Lan 2019

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SD, SC. Điểm O là tâm hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây sai?

A. (SAD) ∩ (ABM) = AM          B. (SAC) ∩ (BDN) = AN

C. (SBD) ∩ (SAC) = SO             D. (SBD) ∩ (ACM) = MO

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Viet Nam Ba Lan 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Viet Nam Ba Lan 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Viet Nam Ba Lan 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Viet Nam Ba Lan 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Viet Nam Ba Lan 2019

De thi giua ki 1 lop 11 mon Toan THPT Viet Nam Ba Lan 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Việt Nam Ba Lan 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!