Đề thi giữa kì 1 lớp 11 THPT Đông Thụy Anh môn Toán 2022

Trường THPT Đông Thụy Anh, Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình tổ chức thi giữa kì 1 môn Toán 2022-2023 cho học sinh khối 11 có đáp án như sau

Đề thi giữa kì 1 lớp 11 THPT Đông Thụy Anh môn Toán 2022

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d):x - 3y + 6 = 0. Tìm phương trình đường thẳng d là ảnh của đường thẳng ả quaphép quay tâm O, góc quay −90° ?

A. 3x + y - 6 = 0.                      B. 3x + y + 6 = 0.

C. 3x - y - 6 = 0.                       D. 3x - y + 6 = 0.

De thi giua ki 1 lop 11 THPT Dong Thuy Anh mon Toan 2022

De thi giua ki 1 lop 11 THPT Dong Thuy Anh mon Toan 2022

De thi giua ki 1 lop 11 THPT Dong Thuy Anh mon Toan 2022

De thi giua ki 1 lop 11 THPT Dong Thuy Anh mon Toan 2022

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 11 THPT Đông Thụy Anh môn Toán 2022

De thi giua ki 1 lop 11 THPT Dong Thuy Anh mon Toan 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 11 THPT Đông Thụy Anh môn Toán 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247