Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 năm học 2017 - 2018 môn Hóa trường THPT Chu Văn An, Hà Nội có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An 

Câu 14: Cho 29,4 gam một α-amino axit mạch không phân nhánh X (có một nhóm – NH2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 38,2 gam muối. Mặt khác, khi cho 29,4 gam X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 36,7 gam muối. Tên gọi của X là:

A.alanin               B. axit aminoaxetic          C. axit glutamic        D. valin

Câu 20: Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khó CO2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư, thu được 318 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng lên men là:

A.50,00 %       B. 62,50%           C. 75,00 %       D. 80,00 %


De thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2018 - THPT Chu Van An

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An 

De thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2018 - THPT Chu Van An

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!