Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Nguyễn Trãi

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 lớp 12 môn Hóa năm học 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Nguyễn Trãi

Câu 2:(2đ)  Viết phương trình hóa học khi:( ghi rõ điều kiện phản ứng)

a./ Xà phòng hóa tristearin trong NaOH có  đun nóng.

b./ Thủy phân tinh bột trong axit.

c./  Thủy phân vinylfomat trong NaOH có đun nóng.

d./  Hidro hóa triolein trong điều kiện thích hợp

Câu 3(1đ): Làm thế nào phân biệt được glucozơ, fructozơ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học để minh họa.


De thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2018 - THPT Nguyen Trai

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Nguyễn Trãi

De thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2018 - THPT Nguyen Trai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2018 - THPT Nguyễn Trãi

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!