Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2019 - THPT Đoàn Thị Điểm

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa lớp 12 năm học 2019 - 2020 trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2019 - THPT Đoàn Thị Điểm

Câu 9: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

A. thuận nghịch (trừ những trường hợp đặc biệt).  B. không thuận nghịch.

C. luôn sinh ra axit và ancol.                         D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường.

Câu 10: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chỉ chứa nhóm cacboxyl.                      B. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.

C. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.                    D. chỉ chứa nhóm amino.

De thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2019 - THPT Doan Thi Diem

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2019 - THPT Đoàn Thị Điểm

De thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2019 - THPT Doan Thi Diem

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2019 - THPT Đoàn Thị Điểm

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!