Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2021 - TT GDNN GDTX huyện Lục Nam

Đề kiểm tra chất lượng giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa năm 2021 TT GDNN GDTX huyện Lục Nam có đáp án chi tiết bên dưới đề thi.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2021 - TT GDNN GDTX huyện Lục Nam

Câu 24: Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit, thu được dung dịch có phản ứng tráng gương, do?

A. Trong phân tử saccarozơ có nhóm chức anđehit.

B. Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ.

C. Saccarozơ bị thủy phân thành các anđehit đơn giản.

D. Saccarozơ bị đồng phân hóa thành mantozơ.

De thi giua ki 1 lop 12 mon Hoa 2021 - TT GDNN GDTX huyen Luc Nam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Hóa 2021 - TT GDNN GDTX huyện Lục Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247