Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2019 - THPT Thái Phiên

Đề thi giữa học kì 1 môn vật lý lớp 12 năm học 2019 - 2020 trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng gồm 32 câu cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2019 - THPT Thái Phiên

Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật:

A. Luôn có giá trị dương                           B. Luôn có giá trị không đổi

C. Là hàm bậc hai của thời gian            D. Biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 6: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường

A. vuông góc với phương truyền sóng                         B. là phương thẳng đứng

C. là phương ngang                                             D. trùng với phương truyền sóng

De thi giua ki 1 lop 12 mon Ly 2019 - THPT Thai Phien

De thi giua ki 1 lop 12 mon Ly 2019 - THPT Thai Phien

De thi giua ki 1 lop 12 mon Ly 2019 - THPT Thai Phien

De thi giua ki 1 lop 12 mon Ly 2019 - THPT Thai Phien

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Lý 2019 - THPT Thái Phiên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!