Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - 2018 THPT Trực Ninh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Trực Ninh, Nam Định năm học 2017 - 2018 có cấu trúc như đề thi thử.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - 2018 THPT Trực Ninh

Câu 39: Khi chiều cao của một hình chóp lục giác đều tăng lên n lần nhưng mỗi cạnh đáy giảm đi n lần thì thể tích của nó.

A. Không thay đổi      B. Tăng lên n lần           C. Tăng lên n – 1 lần         D. Giảm đi n lần

Câu 40: Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 12 và G là trọng tâm tam giác BCD. Tính thể tích V của khối chóp  A.GBC.

A. V = 6            B. V = 3                C. V = 4              D. V = 5


De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2017 - 2018 THPT Truc Ninh

Tải đề thi tại đây 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2017 - 2018 THPT Trực Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!