Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - 2019 THPT Nguyễn Khuyến

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương năm học 2018 - 2019 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - 2019 THPT Nguyễn Khuyến

Câu 40. Cho hai điểm A, B cố định. Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác MAB không đổi là:

A. Một mặt phẳng.                   B. Một mặt trụ

C. Một mặt cầu                       D. Không xác định.

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - 2019 THPT Nguyen Khuyen

Đấp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - 2019 THPT Nguyễn Khuyến

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - 2019 THPT Nguyen Khuyen

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN  TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - 2019 THPT Nguyễn Khuyến

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!