Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Lý Thánh Tông

Đề kiểm tra khảo sát giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 trường THPT Lý Thánh Tông, Hà Nội có đáp án cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Lý Thánh Tông

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Hai hàm số y = ax và y = loga x có cùng tập giá trị.

B. Hai đồ thị hàm số y = ax và y = loga x đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

C. Hai hàm số y = ax và y = loga x có cùng tính đơn điệu.

D. Hai đồ thị hàm số y = ax và y = loga x đều có đường tiệm cận.

Câu 23: Tìm m để phương trình  có đúng 3 nghiệm?

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2018 - THPT Ly Thanh Tong

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Lý Thánh Tông

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ĐÁP ÁN

 A

B

C

A

C

D

C

CÂU

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

ĐÁP ÁN

C

A

B

A

B

B

D

A

A

D

B

 


Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Lý Thánh Tông

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!