Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 TT GDTX Đồng Nai

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2018 của trung tâm giáo dục thường xuyên Đồng Nai.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 TT GDTX Đồng Nai

Câu 26: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn 6

B. Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6

C. Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 8

D. Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn 7.

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan 2018 TT GDTX Dong Nai

=> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 TT GDTX Đồng Nai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!