Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Kim Sơn B 2019

Đề thi bán kỳ 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 12 trường THPT Kim Sơn B gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Kim Sơn B 2019

Câu 5. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình f(sinx) = 3sinx + m có nghiệm thuộc khoảng (0; π). Tỏng các phần tử của S bằng:

A.-8         B. 10       C. – 6           D. -5

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Kim Son B 2019

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan THPT Kim Son B 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Kim Sơn B 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!