Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Hữu Thận 2021 (Đề mẫu)

Đề minh họa theo ma trận giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Hữu Thận, Quảng Trị năm học 2021 - 2022 có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Hữu Thận 2021 (Đề mẫu)

Câu 11: Khi khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = ax + b / cx + d .

Đến bước nào ta kết luận tiệm cận ngang?

A. Tìm cực trị của hàm số.               B. Lập bảng biến thiên.

C. Tính giới hạn tại vô cực và giới hạn vô cực của hàm số.

D. Tìm tập xác định của hàm số.

Câu 12: Trong các hình dưới đây hình nào không phải là đa diện lồi?

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Huu Than 2021 (De mau)

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Hữu Thận 2021 (Đề mẫu)

De thi giua ki 1 lop 12 mon Toan - THPT Nguyen Huu Than 2021 (De mau)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 12 môn Toán - THPT Nguyễn Hữu Thận 2021 (Đề mẫu)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!