Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh 2017 - TH Lê Quý Đôn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 trường tiểu học Lê Quý Đôn năm học 2016 - 2017.

Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2017 - TH Lê Quý Đôn

Question 4: Read and write

Bye          How           name            Hello         friend

John:    (1)................... . I am John. What is your (2).......................?

Nick:     Hi, John. My name is Nick.

John:    (3)..................do you spell your name?

Nick:     N-I-C-K.

John:     Who’s this?

Nick:     It’s Alex. He is my (4)........................

John:     Nice to meet you, Alex. And this is my friend Max.

Nick:      Nice to meet you, Max.

John:    Goodbye. See you again.

Nick:    (5)..................  . See you later.

De thi giua ki 1 lop 3 mon Tieng Anh 2017 - TH Le Quy Don

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh 2017 - TH Lê Quý Đôn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247