Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án chi tiết năm 2017 gồm 2 phần cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017

De thi giua ki 1 lop 3 mon Toan nam 2017

Câu 3 : Tìm X

a.   X x 4 = 32                                                       b. X : 6 =12 

Câu 4 : Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh ?

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017

Phần I: 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

d

b

d

b

b

a

b

d

Phần II: 

Câu 1: a)813;       b)414

c)324;       d)4

Câu 2: a)62         b)27 Câu 3: a) X=8                            b) X =72

Câu 4: Đáp số: 8 m.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2017

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247