Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt 2022 - TH Bãi Thơm

Đề thi giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 lớp 5 môn Tiếng Việt trường tiểu học Bãi Thơm, Phú Quốc có đáp án.

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt 2022 - TH Bãi Thơm

Câu 7. (0,5 đ) Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “hoà bình”? (M1)

A. Lặng yên.

B. Thái bình.

C. Yên tĩnh.

D. Chiến tranh

Câu 8. Gạch chân những từ ngữ chỉ thiên nhiên trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau:

          a. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.

          b. Nước chảy đá mòn.

Câu 9.  Đặt hai câu trong đó có nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ đầu?  ( 0,5 điểm)   

De thi giua ki 1 lop 5 mon Tieng Viet 2022 - TH Bai Thom

De thi giua ki 1 lop 5 mon Tieng Viet 2022 - TH Bai Thom

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt 2022 - TH Bãi Thơm

De thi giua ki 1 lop 5 mon Tieng Viet 2022 - TH Bai Thom

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt 2022 - TH Bãi Thơm

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247