Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sinh 2018 THCS Hùng Vương

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 7 năm học 2018 - 2019 trường THCS Hùng Vương dưới đây.

 Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sinh

Trường THCS Hùng Vương

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn phương án đúng nhất :

Câu1 : Trùng biến hình di chuyển nhờ

 A. Roi        B. Lông bơi            C. Chân giả           D. Cả a, b, c đều sai

Câu 2 : Thủy tức thải chất bã ra cơ thể qua :

A. Lỗ miệng             B. Tế bào gai      C. Màng tế bào     D. Không bào tiêu hóa

Câu 2: Nguyên nhân truyền bệnh sốt rét là do :

A. Muỗi vằn          B. Muỗi Anôphen          C. Ruồi, nhặng           D. Vi khuẩn

Câu 4 : Loài giun đốt sau đây hô hấp bằng mang :

A. Đỉa, rươi                B. Giun đỏ, róm biển              C. Rươi             D. Bông thùa

Câu 5: Trong cơ thể người, giun kim kí sinh ở :

A. Ruột non           B. Ruột già             C. Hậu môn              D. Tá tràng 

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Nêu điểm khác nhau (về kích thước, con đường truyền bệnh, nơi kí sinh, tác hại, tên bệnh) giữa trùng kiết lị và trùng sốt rét. (1.5 điểm)

Câu 2 : Động vật nguyên sinh có những đặc điểm chung gì ? (1 điểm)

Câu 3 : Cấu tạo của giun đất ? Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất (1,5 điểm)

Câu 4 : Trình bày sự khác nhau trong sinh sản vô tính mọc chồi của san hô và thủy tức ? Cành san hô thường dùng để trang trí là bộ phận nào của chúng ? (2 điểm)

 Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Sinh 2018 THCS Hùng Vương

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!